top of page

Wat maakt ons enthousiast?

strohuis-2.jpg
huis.jpg

We leven op een plek, waarop mensen geïnspireerd raken en verbinding ervaren met het universum, moeder aarde, met elkaar (samenleving, de buurt en community) en je-Zelf.

Het is een plek, die door ons in 2015 is aangekocht, maar het voelt niet dat dit stuk aarde ons bezit is. We proberen zo respectvol met het Land om te gaan. We verrijken de natuur door goede zorg.Het bestaat uit een grote woonboerderij (energielabel A) met 3 ha grond inclusief een oud meer van een kleine 1/2 ha. Het terrein is omzoomd met bomen, struiken en stukjes bos. Er is een sfeervolle strobalen/ecohuis, die dient als ontmoetingsplaats. Er is een grote vuurplaats, zweethutplek,  composttoilet, schuren en stallen,moestuinen, voedselbos/boomgaard(i.o.). Het geheel ligt binnen het Friese coulisselandschap. We wonen nu met zessen.  We houden ook de mogelijkheid open om meer woonruimte te creëren op het terrein. Sommige van onze bewoners zijn Friezen. Anderen komen van elders. Drie mannen en drie vrouwen.

Ecologie, duurzaamheid, liefde voor de natuur en de essentie, kunst/creativiteit,  zorg voor elkaar, persoonlijke en spirituele groei zijn belangrijke inspiratiebronnen.

We leven hier samen, we werken samen, eten vaak samen en maken samen plezier. Er is ook een goede balans tussen privacy en gezamenlijkheid. Ons leven is gebaseerd  op individuele vrijheid en natuurlijke verbinding. We vinden het ook belangrijk om in verbinding te zijn met onze omgeving buurt, dorp en samenleving.

We stemmen ons af op de Eenheid, die de bron is van alles wat bestaat en in de vorm van Bewustzijn door alles heenwerkt. We bewegen organisch mee met wat zich aandient en laten ons leiden door ingevingen en inspiraties. Het is een natuurlijke stroom.

We delen deze plek met andere mensen. Er worden diverse activiteiten georganiseerd. We zien, dat veel mensen, waaronder wijzelf, geinspireerd raken en hun hart meer  openen. Uit vastzittende patronen durven stappen. En zo meer verbinding, vrijheid en vervulling kunnen ervaren.

Een inspirerende, creatieve en liefdevolle plek, Land van Een, waar mensen elkaar inspireren en zich met elkaar verbinden.

  • Samenleven op basis van harmonie, individuele vrijheid en echt contact. Zorg voor jezelf en elkaar.

  • Ontwikkelen en onderhouden van een biodiverse, mooie en inspirerende natuurlijke omgeving (3 ha). Zorg voor de natuur.

  • Aandacht voor zelfvoorzienend leven, aandacht voor duurzaamheid. Zorg voor de aarde.

  • Organiseren en faciliteren van activiteiten gericht op bewust  en gezond leven.

  • Kleinschalige opvang van mensen, die behoefte hebben om te herstellen van teveel stress, waardoor ze tijdelijk uit balans zijn geraakt. Zorg voor de medemens.

  • Incidentele samenwerking met buurt, buurtvereniging, school en kerk.

bottom of page